Sakiewka Zbója Madeja 2013/14

Spotkanie podsumowujące program stypendialny

„Sakiewka Zbója Madeja” edycja 2012/2013

 

Komisja stypendialna „Sakiewki Zbója Madeja”

przyznała stypendia dla 14 uczniów z trzech gmin:

Gmina Łagów:

ZUZANA ŁACH

KATARZYNA DZIARMAGA

RADOSŁAW BERA

AGATA GAŁAT

PATRYCJA SIKORA

PATRYCJA ŁACH

KAROLINA GADOWSKA

ALEKSANDRA GAŁKA

 

W gminie Waśniów:

KLAUDIA KWAPISZ

 

W gminie Brody:

ILONA WÓJCIK

NATALIA KWIECIEŃ

MAJA DYONIZIAK

MARTYNA LITWINEK

 

Stypendystom i ich rodzicom gratulujemy.

 DZIĘKUJEMY !!!:_)

DARCZYŃCOM PROGRAMU STYPENDIALNEGO „SAKIEWKA ZBÓJA MADEJA 2013/14”

IX EDYCJA

FIRMY:

 GEORYT-Krzysztof Witkowski

 Firma Handlowa RAFPOL– Urszula i Rafał Krowiński

 PIOTRUNIA-Piotr Krowiński

Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim /o Łagów

ZĘBIEC-Zakłady Górniczo Metalowe

Bank Spółdzielczy w Starachowicach

Wpłaty indywidualne:

Anonimowo- 1000zł

Ks. Mariusz Kusiak

Ks. Dziekan Jerzy Beksiński

Ks. Witold Koba

Małgorzata Sitarz

Elwira Wrona

Alicja Partyka

Grażyna i Zdzisław Dziarmaga

Izabela i Mieczysław Łach

Zbigniew Wiącek

Michał  Włodarczyk

Zbigniew Meducki

Marek Bartkiewicz

Elżbieta  Ginał

Jolanta  Zielonka

Jolanta i Marcin Gadowski

Zdzisław  Zwoliński

Kurek Feliksa i Wiesław

Wpłata zbiorcza od Nauczycieli Gimnazjum w Rudzie (gmina Brody)

Arkadiusz Adamczyk

Litwinek Lidia – Parafińczuk Grażyna

Paweł Marwicki

 

WZÓR WNIOSKU STYPENDIALNEGO !!!

„ Sakiewka Zbója Madeja ” jest projektem

realizowanym przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łagów.

           

Wsparty przez FUNDACJĘ QVO VADIS RODZINY GAVELLÓW

 WNIOSEK O STYPENDIUM „SAKIEWKA ZBÓJA MADEJA” 2013

Data złożenia wniosku………………………………

1.informacje o kandydacie:

Imię nazwisko………………………………………………………………

Data i miejsce urodzenia……………………………………………………

PESEL………………………………………………………………………

Adres zamieszkania…………………………………………………………..

Telefon kontaktowy,e-mail………………………………………………………….

Szkoła i klasa…………………………………………………………………

Uzyskana średnia na koniec roku szk. 2012/13…………………….

Dziedzina uzdolnień………………………………………………………………………………………

2.Osiągnięcia, udział w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, nagrody wyróżnienia:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

3.Plany związane z rozwijaniem swoich uzdolnień:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.Sytuacja rodzinna i materialna ucznia:

Liczba osób w rodzinie……………….

Dochód na osobę w rodzinie liczony za trzy kwartały 2013 r  na osobę w rodzinie wynosi…………………………………….

Kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych i prezentację wizerunku w związku z realizacją programu stypendialnego „Sakiewka Zbója Madeja”.

Podpis kandydata do stypendium.

……………………………………………………………………………

Załączniki (brak któregoś z załączników powoduje odrzucenie wniosku.)

1.list od kandydata do komisji  opisujący ewentualne przeznaczenie stypendium podpisany przez kandydata osobiście.

2. rekomendacja od nauczyciela wychowawcy z opisem sytuacji rodzinnej  kandydata, jego uzdolnień i zaangażowania społecznego.

3.oświadczenie o dochodach rodziny za trzy kwartały roku 2013 (podpisane czytelnie przez rodzica lub opiekuna)

4.kopie świadectwa szkolnego (świadectwa szkolne muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem),

Dodatkowo można dołączyć:

Kserokopie dyplomów, zaświadczeń, prace kandydata, informacje o osiągnięciach, notki prasowe, zdjęcia itp. potwierdzające osiągnięcia kandydata.(tych dokumentów nie należy poświadczać za zgodność)

 

Komisja nie zwraca doręczonych dokumentów i zastrzega sobie prawo do sprawdzenia  ich autentyczności.

 

Wnioski składają kandydaci osobiście do szkolnego koordynatora sakiewki Pani Elwiry Wrony (do 30 września  br.godz.9.30)lub, pocztą (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łagów. 26-025 Łagów ul.Bardzka 21 z dopiskiem „Sakiewka Zbója Madeja”.

Wnioski składane są w wersji papierowej w skoroszytach, bez koszulek, poszczególne strony przedziurkowane, w kolejności:

1.wniosek (na ustalonym formularzu),

2.załączniki w kolejności opisane jak wyżej.

REGULAMIN  FUNDUSZU STYPENDIALNEGO

„SAKIEWKA ZBÓJA MADEJA 2013”

 

Prowadzonego przez

 

STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY ŁAGÓW

26-025 ŁAGÓW UL.SŁUPSKA 3

 

.

 

            INFORMACJE O PROGRAMIE STYPENDIALNYM

 

Nazwa programu stypendialnego „SAKIEWKA ZBÓJA MADEJA 2013”

 

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie programu stypendialnego:

 

ZDZISŁAW ZWOLIŃSKI –PREZES STOWARZYSZENIA 512 303 412 ,zzwoli@onet.pl

ELWIRA WRONA-SZKOLNY KOORDYNATOR PROGRAMU

 

Zasady przyznawania stypendiów

 

Kandydat na stypendystę musi:

 

 1.Złożyć w terminie wypełniony wniosek wraz z załącznikami

2.Uzyskać średnią ocen za poprzedni rok na poziomie co najmniej 4.75 (w przypadku wyjątkowych i udokumentowanych osiągnięć kandydata Komisja Stypendialna może odstąpić od w/w średniej)

3.Wykazać się dużym zaangażowaniem w pracę na rzecz społeczeństwa lokalnego.

 

 

Nabór kandydatów rozpocznie się od 8 września i potrwa do 30 września do godziny 9.30 , informacja zostanie ogłoszona na stronie internetowej stowarzyszenia, stronach internetowych szkół, oraz na  gazetkach w szkolnych w formie plakatów.

Wnioski do komisji składają kandydaci osobiście do szkolnego koordynatora sakiewki lub, pocztą (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łagów. 26-025 Łagów ul. Słupska 44 z dopiskiem „Sakiewka Zbója Madeja”.

Wnioski składane są w wersji papierowej w teczkach, bez koszulek, poszczególne strony przedziurkowane, w kolejności:

1.wniosek (na ustalonym formularzu),

2.załączniki w kolejności umieszczonej we wniosku.

-list od kandydata do komisji  opisujący ewentualne przeznaczenie stypendium podpisany przez kandydata osobiście.

– rekomendacja od nauczyciela wychowawcy z opisem sytuacji rodzinnej  kandydata, jego uzdolnień i zaangażowania społecznego.

-oświadczenie o dochodach rodziny za trzy kwartały roku 2013 (podpisane czytelnie przez rodzica lub opiekuna)

-kopie świadectwa szkolnego (świadectwo szkolne musi być poświadczone za zgodność z oryginałem),

-kserokopie dyplomów, zaświadczeń, prace kandydata, informacje o osiągnięciach, notki prasowe, zdjęcia itp. potwierdzające osiągnięcia kandydata.(tych dokumentów nie należy poświadczać za  zgodność)

Komisja nie zwraca doręczonych dokumentów i zastrzega sobie prawo do kontroli ich autentyczności.

Skład komisji stypendialnej ustala Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Łagów dla każdej z gmin biorących udział w projekcje oddzielnie.

W skład komisji wchodzą:

3 członków stowarzyszenia,2 pedagogów szkolnych, 2-4 sponsorzy, lub przedstawiciele samorządu lokalnego, sekretarz komisji wyznaczony przez Zarząd Stowarzyszenia. Komisja pracuje wg. zatwierdzonego przez siebie regulaminu.

 

 

Komisja informuje kandydatów o wynikach przez zamieszczenie protokołu z posiedzenia na stronie internetowej stowarzyszenia oraz, wywieszenie list stypendystów w szkołach.

 

Stypendia wypłacane będą kwartalnie, w formie gotówki przez szkolnego koordynatora sakiewki lub, osobę upoważnioną przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia. Środki finansowe odbierają rodzice lub, stypendyści I rata po podpisaniu umowy stypendialnej kolejne po złożeniu sprawozdań określonych w umowie stypendialnej.

 

 

Browse

Kalendarz

czerwiec 2024
P W Ś C P S N
« cze    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Kategorie

Linki