Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO „SAKIEWKA ZBÓJA MADEJA”

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łagów we współpracy z Fundacją im. Stefana Batorego realizuje program stypendialny wspierający aktywną i zdolną młodzież z naszej gminy. Dotacja jest współfinansowana  ze środków Fundacji Qvo Vadis Rodziny Gavellów.

1. Celem programu jest wspieranie uczniów Publicznego Gimnazjum w Łagowie osiągających wysokie wyniki w nauce i zaangażowanych w działalność społeczną z uwzględnieniem ich sytuacji materialnej.

2. Pomoc udzielana jest w formie pieniężnych stypendiów przyznawanych według następujących kryteriów:
-wyniki w nauce
-aktywność społeczna
-sytuacja materialna

3. Formularz wniosku o przyznanie stypendium dostępny jest u pani Elwiry Wrony Szkoła Podstawowa w Łagowie (sala nr 14)lub na stronie WWW.stowarzyszenielagow.pl

4. Wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów należy składać do 25 września 2011 roku do pani Elwiry Wrony.

5. Kompletna dokumentacja składa się z następujących elementów:
-wypełnionego wniosku
-kserokopii świadectwa ukończenia poprzedniej klasy (śr. ocen co najmniej 4.5) potwierdzona za zgodność z oryginałem
-opinii wychowawcy klasy o zainteresowaniach ucznia, jego osiągnięciach i rekomendacji do przyznania stypendium.
-kopii dyplomów, pism, zaświadczeń, listów rekomendacyjnych, które obrazować będą działalność społeczną ucznia, zdjęć prac, informacji prasowych itp. potwierdzających dokonania kandydata.

6. Wnioski niespełniające wymagań formalnych będą odrzucone. Realizatorzy programu nie będą wzywać do uzupełniania dokumentacji.

7. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmie Komisji Stypendialna. Od decyzji komisji nie przewiduje się odwołań.

8. O decyzji Komisji Stypendialnej uczeń zostanie powiadomiony pisemnie w ciągu trzech dni od dnia posiedzenia w/w komisji. Lista stypendystów zostanie przedstawiona na stronie internetowej Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie, na gazetce szkolnej i stronie WWW.stowarzyszenielagow.pl

9. Uczniowie którym Komisja Stypendialna przyzna wsparcie zobowiązani są do dostarczenia zaświadczeń o dochodach rodziców lub opiekunów. Formalności te należy dopełnić w terminie do siedmiu dni od dnia przyznania stypendium, w przeciwnym razie umowa stypendialna nie będzie podpisana.

10. Środki pieniężne pozostałe w przypadku nie podpisania lub rozwiązania umowy stypendialnej pozostają do rozdysponowania przez Komisję Stypendialną na rzecz innych stypendystów.

11. Umowę stypendialną podpisują rodzice lub opiekunowie i stypendyści.

12. Uczniowie którym Komisja Stypendialna przyznała stypendium, zobowiązani są do podjęcia działało na rzecz środowiska i udziału w działaniach realizowanych przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łagów. Stowarzyszenie jest otwarte na propozycje uczniów w tej kwestii.

13. Stypendyści składają do szkolnego koordynatora projektu sprawozdanie z działalności i wykorzystania otrzymanych środków pieniężnych. Terminy sprawozdań określa umowa stypendialna.
Wzory sprawozdań które zostaną załączone do umowy stypendialnej określa komisja stypendialna.

14. Interpretacja zapisów w/w regulaminu przysługuje Komisji Stypendialnej.

Browse

Kalendarz

lipiec 2024
P W Ś C P S N
« cze    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Kategorie

Linki